Begin bij de kleine boer

Begin bij de kleine boer

Begin met de kleine boer als je het voedselvraagstuk wilt oplossen. Dat is de conclusie van een belangrijke studie die de Rabo  Bank in oktober heeft uitgebracht over een nieuwe voedselstrategie. Hoofd auteur is August Sjauw Koen Fa van de bank; Joost de la Rive Box deed veel van het ondersteunende onderzoek.

 De conclusies van het onderzoek liegen er niet om. Kleine boeren vormen het belangrijkste ongebruikte potentieel in de wereld voedselproductie, vooral in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Om dit potentieel te ontsluiten is een omwenteling nodig in de kleinschalige voedselproductie, zowel in organisatorisch als in technologisch opzicht.

Dit vergt een holistische aanpak van alle betrokkenen in de voedselketen, van boeren tot overheden en van bedrijven tot maatschappelijke organisaties.

Begin bij lokale boerenorganisaties en bouw de organisatorische keten van onderaf op. Coöperaties vormen daarbij een uitstekend middel om kleinschalige boerenorganisaties en het internationale bedrijfsleven aan elkaar te verbinden onder een stelsel van regels. Daardoor wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid  van alle belanghebbenden in de voedselketen duidelijk.

Een dergelijke inclusieve aanpak is veelbelovend voor  de oplossing van het wereldvoedselprobleem.

Meer weten?

Klik op de  volgende link http://www.p-plus.nl/nieuws/Maxima-keuterboertjes

Of voor het originele stuk: http://www.rabobank.com/content/images/SP1209asj_Framework_for_an_Inclusive_Food_Strategy_tcm43-169870.pdf