2.2 De la Rive/Della Ripa/De Ripa in Mondovi ( … – 1440)

 

” On voit par l’acte de partage des fils de Girardin de la Rive, à Mondovi qu’ils avoient une maison dans une rue de leur nom, ‘in ruata de Ripa’. Ils y avoient encore à cette epoque (1482) un parent nommé Antoine de la Rive, présent au partage. “ (Galiffe 1829: 186).

 

Galiffe heeft kennelijk een testament (of iets dergelijks) van Girardin de la Rive gezien, degene die hij tot stamvader van het Geneefs geslacht maakt. In het bovenstaande citaat verwijst hij immers naar de acte waarin het bezit in Mondovi van Girardin wordt verdeeld onder zijn zonen. Girardin moet voor 1444 (Galiffe 1829: 186) uit de stad zijn vertrokken, want in dat jaar vestigde hij zich in Geneve. De familie bezat in Mondovi een huis in de ‘De Ripa straat’. Ook woonde er in 1482 nog een familielid Antoine, die bij de boedelverdeling aanwezig was. Tenslotte is er nog sprake van Simon, die zich enkele jaren na Girardin ook in Geneve vestigde.

De oude Girardin was waarschijnlijk apotheker in Mondovi, zoals de genoemde Simon. Dit stadje is prachtig gelegen op een heuvel in de Piemonte, niet ver van Cuneo. Vanaf 1418 hoorde het bij Savoie, waaronder Geneve ook viel in die tijd. Girardin was burger (‘citoyen’) van Mondovi en heeft daar waarschijnlijk een bepaalde welstand gehad, zoals blijkt uit een huis en een straat met de familienaam. Hij heeft er gewoond met zijn zoons Michel (ook burger van de stad), Pierre Antoine en Pierre, die het bezit in 1464 onder elkaar verdeelden.

Galiffe (Id.: 185) wijst er overigens op dat Girardin kennelijk niet tot de ‘bourgeoisie’ van Mondovi was toegelaten, waar hij slechts ‘citoyen’ was volgens zijn testament uit 1460. Hetzelfde gold overigens voor zijn oudste zoon, Michel. De implicatie van deze opmerking is dat de familie kennelijk niet zo goed ingeburgerd was dat ze aldaar tot de aanzienlijken behoorden. Misschien wel bemiddeld, maar niet van stand. Dit kan samenhangen met het beroep van Girardin en zijn zonen: apotheker.

 

De familienaam De la Rive komt niet voor in de geschiedenis van Mondovi. Uit een brief van de Curia Vescovile Mondovi (van 6 8 1976) blijkt dat tot 1560 geen familie van die naam is gevonden in de parochie archieven betreffende doop, trouw en overlijden. Het kan echter zijn dat de familie onder een andere naam (De Ripa volgens Galiffe; della Ripa volgens Cramer) ingeschreven was; dit is een apart onderzoekje waard. Mondovi is een trotse stad, met een mooie bibliotheek en een grote geschiedenis: een prima vakantie oord voor genealogisch onderzoek.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.