De la Rive Box.nl – Familiealbum
Het zoevend gerucht
van een vlucht wilde zwanen
laag over het land.