4.6 Genealogische literatuur over het geslacht (De la Rive) Box

In het Centraal Bureau voor de Genealogie zijn de volgende publicaties beschikbaar die bij het samenstellen van de familiegeschiedenis zijn gebruikt

Naam: Box
Bron: 0023. Jaar / pagina: 207
W. van de Lely. Kwartierstaten van Delftsche Vroedscbap- pen, medegedeeld door L. G. N. Bouricius, 1913. Overdruk uit de Nederlandsche Leeuw 1914–1916. ( C.B.) .
Bron: T0507. Jaar / pagina: 1908
De Wapenheraut. Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen- en oudheidkunde.
Bron: T0341. Jaar / pagina: 1915
De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
Bron: T0124. Jaar / pagina: 1950
Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.