3. Box: van Heeze tot Amsterdam

 

3.1 Jan Claeus in Heeze (ong.1450)

3.2 De Boxhork: Box in Heeze & Leende (ong. 1500 – ong. 1600)

3.3 Anthonis Jansen Box (…-1653): een ketter bekeerd?

3.4 Van Heeze naar Holland: schoolmeester, twijnder, kruidenier

3.5 Van Rotterdam naar Amsterdam: Box treft De la Rive

 

 

Box is een geslachtsnaam die zowel in de Nederlanden als in Denemarken (Aarhus, en Frederiksborg),  Duitsland (vooral het Rijnland), Engeland (later de VS), Frankrijk (Bas Rhin), Ierland (Dublin, Leinster), Spanje (Murcoa, Gerona), Zweden en Zwitserland (Vaud) voorkwam en voorkomt.

Er bestaan in de Nederlanden aanwijzingen voor geslachten in Noord-Holland (en Texel), de Veluwe (Loenen), Zeeland, West Vlaanderen (Brabant, Antwerpen),  Oost Vlaanderen (Limburg),  Wallonië (Luik)  en Noord Brabant (rond Eindhoven). Op grond van de genealogie opgemaakt door Dudok van Heel (1968) waarop voor zover bekend geen reacties bestaan, neem ik aan dat het geslacht (De la Rive) Box zijn oorsprong vindt in Brabant, in de streek tussen Heeze en Leende.

 

Dudok van Heel meldt in zijn artikel (1968:19) dat hij gegevens heeft gekregen van wijlen de heer A F N van Asten uit Asten (N.Br.). Ik ben daarom mijn speurtocht naar de Boxen uit Heeze bij de heer Van Asten begonnen. Hij was zo vriendelijk om me zijn uitgebreide archieven ter beschikking te stellen. Zonder deze bijdrage zou ik het volgende hoofdstuk dan ook niet hebben kunnen schrijven. Mijn hartelijke dank aan de onvermoeibare speurder Van Asten, die een schat aan gegevens verzamelde en ze volstrekt belangeloos ter beschikking stelde. Ook veel dank aan de heer H K F Boks die een eerdere versie van dit hoofdstuk becommentarieerde en mij nieuw materiaal verschafte.