[entry-title]

Begin bij de kleine boer

Begin met de kleine boer als je het voedselvraagstuk wilt oplossen. Dat is de conclusie van een belangrijke studie die de Rabo  Bank in oktober heeft uitgebracht over een nieuwe voedselstrategie. Hoofd auteur is August Sjauw Koen Fa van de bank; Joost de la Rive Box deed veel van het ondersteunende onderzoek.

 De conclusies van het onderzoek liegen er niet om. Kleine boeren vormen het belangrijkste ongebruikte potentieel in de wereld voedselproductie, vooral in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Om dit potentieel te ontsluiten is een omwenteling nodig in de kleinschalige voedselproductie, zowel in organisatorisch als in technologisch opzicht. Dit vergt een holistische aanpak van alle betrokkenen in de voedselketen, van boeren tot overheden en van bedrijven tot maatschappelijke organisaties. Begin bij lokale boerenorganisaties en bouw de organisatorische keten van onderaf op. Coöperaties vormen daarbij een uitstekend middel om kleinschalige boerenorganisaties en het internationale bedrijfsleven aan elkaar te verbinden onder een stelsel van regels. Daardoor wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid  van alle belanghebbenden in de voedselketen duidelijk. Een dergelijke inclusieve aanpak is veelbelovend voor  de oplossing van het wereldvoedselprobleem. Meer weten? Klik op de  volgende link http://www.p-plus.nl/nieuws/Maxima-keuterboertjes Of voor het originele stuk: http://www.rabobank.com/content/images/SP1209asj_Framework_for_an_Inclusive_Food_Strategy_tcm43-169870.pdf  

Boxendag 2012 - de foto's

Het werd een prachtdag!
Sander vertelt wat 2012 voor hem betekende (Foto Wendy Schneider)
      Vera en haar Schneiderteam hadden alles tot in de puntjes geregeld: de zon scheen, het kampvuur brandde, de wijn stond koud en de kleuters konden schommelen, rennen en in konijnenholen trappen. Climmy maakte een boekje, waarin alle kleinkinderen en sommige achterkleinkinderen van Antoine & Antoinette de la Rive Box vertellen wat hen bezighoudt. Voor de jongeren is dat vaak hard werken, variërend van het leiden van een eigen bedrijf tot studeren, werken in een zorgboerderij of fysiotherapeutische zorg geven. Voor een flink aantal van de ouderen betekende 2012 de eerste verkenning van een pensioen. Iedereen heel hartelijk dank voor de bijdragen aan deze dag. Wil je een beeld? Klik dan even hierop (http://delarivebox.nl.gallery/vera-louk-70-de-fotos/). Louk

Doorstart webstek - 1 september 2012

[caption id="attachment_296" align="alignleft" width="300"] Het gezin De la Rive Box - Boeke (Villa Benvenuta, Vlietlaan, Bussum - rond 1916)[/caption] Op 1 september 2012 heropende Vera Schneider - de la Rive Box officieel deze webstek, ter gelegenheid van de Boxendag. De Familiegeschiedenis is helemaal bijgewerkt, er komen fotoalbums en met een beetje geluk kom je ook op de Stamboom.  Wil je een album of een tekst toevoegen over iemand, of een deel van de familie, meld het  aan Louk. Voor degenen die van de Webmail gebruik maken is niets veranderd. Wil je als naamdrager een delarivebox.nl adres laat het dan even weten. De nieuwe stekhouder (in gewoon Nederlands: 'Webmanager') is Louk, die je kan bereiken onder louk[apestaart]delarivebox.nl. Heb je nieuws - laat het weten! Louk